Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Přijímací řízení

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU, STŘEDNÍ ŠKOLE A ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VIŠŇOVÉ  

Na základě § 165 odst. 2 písm.f) a § 183 odst.1 zákona  č. 561/2004 Sb. zveřejňuji následující informace:

registrační číslo dítěte                                  výsledek řízení

 

012020                                               přijímá se od 1.9.2020

022020                                               přijímá se od 1.9.2020

032020                                               přijímá se od 1.9.2020

042020                                               přijímá se od 1.9.2020

052020                                               přijímá se od 1.9.2020

062020                                               přijímá se od 1.9.2020

072020                                               přijímá se od 1.9.2020

082020                                               přijímá se od 1.9.2020

092020                                               přijímá se od 1.9.2020

102020                                               přijímá se od 1.9.2020

142020                                               přijímá se od 1.9.2020

152020                                               přijímá se od 1.9.2020

162020                                               přijímá se od 1.9.2020

172020                                               přijímá se od 1.9.2020

182020                                               přijímá se od 1.9.2020

192020                                               přijímá se od 1.9.2020

202020                                               přijímá se od 1.9.2020

212020                                               přijímá se od 1.9.2020

222020                                               přijímá se od 1.9.2020

112020                                               nepřijímá se od 1.9.2020

122020                                               nepřijímá se od 1.9.2020

132020                                               nepřijímá se od 1.9.2020

                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Vladislav Popelka ředitel

                                                                                                                                                                                                                                                              Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1, Višňové

Počet návštěvníků

1686027 návštěv

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00

Aktuálně