Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Střední škola

Vzdělávání dětí umístěných do Výchovného ústavu Višňové je realizováno v učebních oborech střední školy, která je součástí výchovného  ústavu.

 Učební obory střední školy:

  • 41-52-E/02  Zahradnická výroba
  • 36-67-E/02 Stavební práce
  • 65-51-E/02 Práce ve stravování

 

Harmonogram školního roku 2018/2019

Datum   Odjezdy na prázdniny
3. září 2018 Zahájení školního roku  
29.-30. Října 2018 Podzimní prázdniny
21. prosince 2018 Ředitelské volno
22. prosince- 2. Ledna 2018/2019 Vánoční prázdniny
1. února 2019 Pololetní prázdniny
11.-15. února 2019 Jarní prázdniny 8.2. -17. 2. 2019
18. dubna 2019 Velikonoční prázdniny 17.4. -22. 4. 2019
2. – 3. května 2019 Ředitelské volno 30.4. -5. 5. 2019
12. června 2019 Písemná závěrečná zkouška  
13. června 2019 Praktická závěrečná zkouška
25. června 2019 Ústní závěrečná zkouška
27. – 28. června 2019 Ředitelské volno 26. 6. 2019- velké prázdniny

Počet návštěvníků

1686017 návštěv

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00

Aktuálně