Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Jídelna

Online jídelníček

 

Jídelna:

Vlastní stravování se zajišťuje ve školní jídelně při VÚ, kde je dětem poskytována celodenní strava. Dle platné legislativy mají možnost stravování i zaměstnanci výchovného ústavu. Další aktivitou naší školní jídelny je poskytování možností stravy cizím strávníkům.

Jídelna (1)

Jídelna (2)

 

 

2014-11-26-alergeny_ag_upr-6   Dostupné z: http://www.agfoods.eu/food-service/stahnete-si/

NAŠE KUCHYNĚ KDE JSOU PŘIPRAVOVÁNY VÝBORNÉ POKRMY 

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00