Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

KONTAKT

Korespondenční adresa:

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA VIŠŇOVÉ

Zámek 1

671 38 Višňové                                                                       

 

IČ: 49438921                              

Bankovní spojení:   ČNB č.ú.: 35638741/0710

Datová schránka : crbjrkk

email:  info@vuvisnove.cz

email pro vyřizování stížností: stiznosti@vuvisnove.cz

Seznam aktuálních telefonních čísel zařízení:

 

Skupiny dětí:  
Skupina 1 – modrá        tel.: 730 874 791  
Skupina 2 – zelená       tel.: 730 874 792  
Skupina 3 – šedá          tel.: 730 874 793  
Skupina 4 – žlutá          tel.: 730 874 794  
Skupina 5 – červená    tel.: 730 874 795  
Skupina 6 – oranžová  tel.: 730 874 796  
 sborovna :  tel.: 730 874 789

 

ředitel: statutární orgán – tel.: 702 012 064

Mgr. Vladimír Korek

e-mail: 

vladimir.korek@vuvisnove.cz  

zástupce ředitele: zástupce statutárního orgánu – tel.: 723 788 313

Ing. Jaroslava Dvořáková

e-mail: j.dvorakova@vuvisnove.cz

 

vedoucí vychovatel: – tel.: 602 654 488

Jiří Cakl

e-mail: j.cakl@vuvisnove.cz

 

vedoucí učitel: – tel.:  607 023 508

Mgr. Vladimír Hejlek

e-mail: v.hejlek@vuvisnove.cz

 

etoped/speciální pedagog: – tel.: 730 874 790

Jan Peroutka

e-mail: j.peroutka@vuvisnove.cz

 

etoped/speciální pedagog: – tel.: 730 875 581

Mgr. Ingrid Hazuchová

e-mail: i.hazuchova@vuvisnove.cz

 

psycholog: – tel.: 730 875 582

Mgr. Tomáš Nagy

e-mail: t.nagy@vuvisnove.cz

 

pracovník v soc. službách – dívky- tel.: 730 874 797

Iveta Adámková

e-mail: i.adamkova@vuvisnove.cz

 

pracovník v soc. službách – chlapci- tel.: 730 874 798  + (žádosti o dovolenky)

Miroslava Mašová

e-mail: m.masova@vuvisnove.cz

 

vedoucí školní jídelny:– tel.: 721095311

Lucie Koubková

e-mail: l.koubkova@vuvisnove.cz

 

referent majetkové správy (objednávky): 602321554

Hana Adámková

e-mail: h.adamkova@vuvisnove.cz

 

pracovník v soc. službách: – tel.: 730 874 788

Petra Beranová

e-mail: p.beranova@vuvisnove.cz

 

účetní: – tel.: 723 788 313

Ing. Jaroslava Dvořáková

e-mail: j.dvorakova@vuvisnove.cz

 

mzdová účetní: – tel.: 720 023 559

Bc. Darina Čížková

e-mail: d.cizkova@vuvisnove.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Šárka Jílková, DiS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00