Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Přijímací řízení

VÝSLEDKY SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VE VÝCHOVNÉM ÚSTAVU, STŘEDNÍ ŠKOLE A ŠKOLNÍ JÍDELNĚ VIŠŇOVÉ  

Na základě § 165 odst. 2 písm.f) a § 183 odst.1 zákona  č. 561/2004 Sb. zveřejňuji následující informace:

registrační číslo dítěte                                  výsledek řízení

12021                                                     přijímá se od 1.9.2021

22021                                                     přijímá se od 1.9.2021

32021                                                     nepřijímá se od 1.9.2021

42021                                                     přijímá se od 1.9.2021

52021                                                     přijímá se od 1.9.2021

62021                                                     přijímá se od 1.9.2021

72021                                                     přijímá se od 1.9.2021

82021                                                     přijímá se od 1.9.2021

92021                                                     přijímá se od 1.9.2021

102021                                                   přijímá se od 1.9.2021

112021                                                   přijímá se od 1.9.2021

122021                                                   přijímá se od 1.9.2021

132021                                                   přijímá se od 1.9.2021

                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Vladislav Popelka ředitel

                                                                                                                                                                                                                                                              Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1, Višňové

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00