Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Galerie

Dendrologická stezka 2021

Rekonstrukce cvičné kuchyně 2020

Zámecký park

[nggallery id=1]

Višňové letecky

Parkový den- 2015

Znak – Erb zakladatelů zámku

ERB pánů von Spiegel z Desenbergu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bramborová brigáda 2013 v obrazech

Branný den ředitele  VÚ ( 2013)

ZÁMEK NA HISTORICKÝCH FOTOKÁCH  19 – 20 století

PARKOVÝ DEN – 9.4. 2014

Minulé ročníky gastrosoutěže 2009-2013

Mráz v parku dne 3. 12. 2014

Tohle dokázal udělat prosincový mráz během 24 hod.

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00