Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Galerie

Gastrosoutěž 2022

Dne 25.5.2022 proběhl ve VÚ Višňové již 13.ročník gastronomické soutěže ve vaření hovězího guláše a v tvorbě slavnostního stolu. Soutěže se účastnilo 5 zařízení: VÚ Višňové, VÚ Mor. Krumlov, VÚ Střílky, VÚ Velké Meziříčí a jako nováček VÚ Černovice.

Hodnocení letošní rok nebylo vůbec jednoduché, neboť pomyslná laťka byla nastavena velmi vysoko a všechny guláše i slavnostní stoly měly požadované parametry a všem se moc povedly.

Ve vyrovnaném klání dopadlo pořadí týmů nakonec takto:

Ve vaření guláše:                                                                          

1. VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ZŠ Moravský Krumlov

2. VÚ, SVP, ZŠ  a SŠ Střílky

3. VÚ, ZŠ, SŠ a SVP Velké Meziříčí

V tvorbě slavnostního stolu:

1. VÚ, SŠ a ŠJ Višňové

2. VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ZŠ Moravský Krumlov

3. VÚ, SVP, SŠ a ŠJ Černovice

Poděkování patří všem týmům za účast i učitelům OV za přípravu.

Výsadba stromů v zámeckém parku VÚ

V listopadu roku 2021, žáci prvního a druhého ročníku oboru Zahradnická výroba, pod vedením učitelů odborného výcviku- Mgr. Ivany Jordánové a Bc. Vlastimila Beneše, vysázeli mladé stromky v areálu zámeckého parku VÚ Višňové.  Celkem bylo vysázeno 25 stromů a to v zastoupení -habr obecný (Carpinus betulas), dub zimní (Qercus petraea), jilm habrolistý (Ulmus minor).

Poděkování patří nejen jim, ale i žákům oboru Stavební práce za pomoc při kopání děr.

Věříme, že se z nově vysázených stromků jednou budou radovat i příští generace.

Bc. Vlastimil Beneš

Dendrologická stezka 2021

Rekonstrukce cvičné kuchyně 2020

Zámecký park

[nggallery id=1]

Višňové letecky

Parkový den- 2015

Znak – Erb zakladatelů zámku

ERB pánů von Spiegel z Desenbergu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bramborová brigáda 2013 v obrazech

Branný den ředitele  VÚ ( 2013)

ZÁMEK NA HISTORICKÝCH FOTOKÁCH  19 – 20 století

PARKOVÝ DEN – 9.4. 2014

Minulé ročníky gastrosoutěže 2009-2013

Mráz v parku dne 3. 12. 2014

Tohle dokázal udělat prosincový mráz během 24 hod.

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00