Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

Organizační struktura

Zámek

Vedení výchovného ústavu Višňové:                                              // JSME TU PRO VÁS //

ředitel: statutární orgán – tel.: 702 012 064

Mgr. Vladimír Korek

e-mail:

vladimir.korek@vuvisnove.cz

zástupce ředitele/vedoucí učitel: tel.:  607 023 508

Mgr. Vladimír Hejlek

e-mail: v.hejlek@vuvisnove.cz

vedoucí vychovatel: – tel.: 602 654 488

Jiří Cakl

e-mail: j.cakl@vuvisnove.cz

etoped/speciální pedagog: – tel.: 730 874 790

Jan Peroutka

e-mail: j.peroutka@vuvisnove.cz

sociální pracovnice – dívky- tel.:730 874 797

Iveta Adámková

e-mail: i.adamkova@vuvisnove.cz

sociální pracovnice – chlapci- tel.:730 874798  + (žádosti o dovolenky)

Miroslava Mašová

e-mail: m.masova@vuvisnove.cz

vedoucí školní jídelny:– tel.: 721095311

Lucie Koubková

e-mail: l.koubkova@vuvisnove.cz

referent majetkové správy (objednávky): 602321554

Hana Adámková

email: h.adamkova@vuvisnove.cz

zdravotní sestra: – tel.: 730 874 788

Petra Beranová

e-mail: p.beranova@vuvisnove.cz

účetní: – tel.: 723 788 313

Ing. Jaroslava Dvořáková

e-mail: j.dvorakova@vuvisnove.cz

mzdová účetní: – tel.: 720 023 559

Bc. Darina Čížková

e-mail: d.cizkova@vuvisnove.cz

Ostatní důležité telefony:

sborovna : – tel. 730 874 789

HASIČI :   150

POLICIE:  158                      / centrální číslo : 112

ZÁCHRANKA:  155

tel. OOPČR – Jevišovice: – tel: 974 641 602

 

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00