Výchovný ústav Višňové se nachází v městečku Višňové s 1150 obyvateli. Vinařská obec Višňové leží na významné křižovatce cest, které vedou do tří měst regionu, do Znojma, Moravského Krumlova a Moravských Budějovic. Cílem Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Višňové, Zámek 1 je zajišťování nezletilým osobám a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně o zletilé do 19 let na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2006 Sb., § 16, § 57 a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Kapacita zařízení je 48 dětí. Organizačně je zařízení rozděleno na výchovný ústav, střední školu a školní jídelnu. Personálně jsou zaměstnanci rozděleni na pedagogické, technicko hospodářské a provozní.

KONTAKT

 

Korespondenční adresa:

VÝCHOVNÝ ÚSTAV, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA VIŠŇOVÉ

Zámek 1

671 38 Višňové                                                                       

 

IČ: 49438921                              

Bankovní spojení:   ČNB č.ú.: 35638741/0710

Datová schránka : crbjrkk

email:  info@vuvisnove.cz

 

 

Seznam aktuálních telefonních čísel zařízení:

 

Skupiny dětí:
Skupina 1 – modrá        tel.: 730 874 791
Skupina 2 – zelená       tel.: 730 874 792
Skupina 3 – šedá          tel.: 730 874 793
Skupina 4 – žlutá          tel.: 730 874 794
Skupina 5 – červená    tel.: 730 874 795
Skupina 6 – oranžová  tel.: 730 874 796
 sborovna :  tel.: 730 874 789

 

ředitel: statutární orgán - tel.: 702 012 064

Mgr. Vladislav Popelka

e-mail: v.popelka@vuvisnove.cz

zástupce ředitele: zástupce statutárního orgánu 

.

vedoucí vychovatel: – tel.: 602 654 488

Jiří Cakl

e-mail: j.cakl@vuvisnove.cz

vedoucí učitel: – tel.:  607 023 508

Mgr. Vladimír Hejlek

e-mail: v.hejlek@vuvisnove.cz

etoped/speciální pedagog: – tel.: 730 874 790

Jan Peroutka

e-mail: j.peroutka@vuvisnove.cz

etoped/speciální pedagog: – tel.: 730 875 581

Mgr. Ingrid Hazuchová

e-mail: i.hazuchova@vuvisnove.cz

psycholog: – tel.: 730 875 582

Mgr. Tomáš Nagy

e-mail: t.nagy@vuvisnove.cz

pracovník v soc. službách - dívky:- tel.: 515 300 831 / 730 874 797  fax: 515 300 830

Iveta Adámková

e-mail: i.adamkova@vuvisnove.cz

sociální pracovnice – chlapci: – tel.: 730 874 798

Pavla Nováková

e-mail: p.novakova@vuvisnove.cz

vedoucí školní jídelny:- tel.: 730 874 787

Tereza Svobodová

e-mail: t.svobodova@vuvisnove.cz

hospodářka: – tel.: 730 874 799

Věra Stanislavová

e-mail: v.stanislavova@vuvisnove.cz

pracovník v soc. službách: – tel.: 730 874 788

Petra Beranová

e-mail: p.beranova@vuvisnove.cz

účetní: – tel.: 723 788 313

Ing. Jaroslava Dvořáková

e-mail: j.dvorakova@vuvisnove.cz

mzdová účetní: – tel.: 720 023 559

Helena Kulhánková

e-mail: h.kulhankova@vuvisnove.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Dr. Ing. Luboš Sychra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet návštěvníků

1686016 návštěv

Boj proti korupci

Projekty EU

0,,16303118_303,00

Aktuálně