Kontakt

Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Adresa: Višňové 1, 671 38
IČO: 49 438 921
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana, 118 12

Ředitel: Mgr. Vladimír Korek

Bankovní spojení:   ČNB č.ú.: 35638741/0710

Datová schránka : crbjrkk

e-mail:  info@vuvisnove.cz

e-mail pro vyřizování stížností: stiznosti@vuvisnove.cz


Vedoucí vychovatel

Bc. Jiří Cakl

tel.: 602 654 488

e-mail: j.cakl@vuvisnove.cz

Zástupce ředitele/vedoucí učitel

Mgr. Vladimír Hejlek

tel.:  607 023 508

e-mail: v.hejlek@vuvisnove.cz

Ředitel – statutární orgán

Mgr. Vladimír Korek

tel.: 702 012 064

e-mail: vladimir.korek@vuvisnove.cz

Etoped/speciální pedagog

Mgr. Klára Otřísalová

tel.: 730 874 790

e-mail: k.otrisalova@vuvisnove.cz

Etoped/speciální pedagog

Mgr. Ingrid Hazuchová

tel.: 730 875 581

e-mail: i.hazuchova@vuvisnove.cz

Psycholog

Mgr. Tomáš Nagy

tel.: 730 875 582

e-mail: t.nagy@vuvisnove.cz

Pracovník v soc. službách – dívky

Iveta Adámková

tel.: 730 874 797

e-mail: i.adamkova@vuvisnove.cz

Pracovník v soc. službách – chlapci

Miroslava Mašová

tel.: 730 874 798  + (žádosti o dovolenky)

e-mail: m.masova@vuvisnove.cz

Vedoucí školní jídelny

Hana Adámková

tel.: 721095311

e-mail: hana.adamkova@vuvisnove.cz

Referent majetkové správy (objednávky)

Hana Adámková

tel.: 602321554

e-mail: h.adamkova@vuvisnove.cz

Pracovník v soc. službách

Petra Beranová

tel.: 730 874 788

e-mail: p.beranova@vuvisnove.cz

Účetní

Ing. Jaroslava Dvořáková

tel.: 723 788 313

e-mail: j.dvorakova@vuvisnove.cz

Mzdová účetní

Bc. Darina Čížková

tel.: 720 023 559

e-mail: d.cizkova@vuvisnove.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

mobil.tel.: 770 153 573

E-mail: gdpr@msmt.cz

popř.: dagmar.souckovamikolaskova@msmt.cz

Kontakty na skupiny dětí a sborovnu

Skupina 1 – modrá

tel.: 730 874 791


Skupina 2 – zelená

tel.: 730 874 792


Skupina 3 – šedá

tel.: 730 874 793


Skupina 4 – žlutá

tel.: 730 874 794


Skupina 5 – červená

tel.: 730 874 795


Skupina 6 – oranžová

tel.: 730 874 796


Sborovna

tel.: 730 874 789