Výsadba stromů v zámeckém parku VÚ

V listopadu roku 2021, žáci prvního a druhého ročníku oboru Zahradnická výroba, pod vedením učitelů odborného výcviku- Mgr. Ivany Jordánové a Bc. Vlastimila Beneše, vysázeli mladé stromky v areálu zámeckého parku VÚ Višňové.  Celkem bylo vysázeno 25 stromů a to v zastoupení -habr obecný (Carpinus betulas), dub zimní (Qercus petraea), jilm habrolistý (Ulmus minor).

Poděkování patří nejen jim, ale i žákům oboru Stavební práce za pomoc při kopání děr.

Věříme, že se z nově vysázených stromků jednou budou radovat i příští generace.

Bc. Vlastimil Beneš