Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Výchovný ústav

Výchovný ústav Višňové pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami učení a
chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita
výchovného ústavu – zařízení je 48 dětí (klientů). Ve vztahu k dětem plní výchovný ústav
především úkoly v oblasti výchovné, vzdělávací a sociální.

Střední škola

Studenti jednotlivých oborů získávají v průběhu studia kompetence, dovednosti a
znalosti, které je možné uplatňovat v jednotlivých oborech v rámci budoucí profese. Odborné
výcviky jsou prováděny přímo ve střední škole a to v ústavním skleníku, zahradách, zednické
dílně, venkovních prostorách a cvičné kuchyni.

Školní jídelna

Vlastní stravování se zajišťuje ve školní jídelně při VÚ, kde je dětem poskytována celodenní strava. Dle platné legislativy mají možnost stravování i zaměstnanci výchovného ústavu. Další aktivitou naší školní jídelny je poskytování možností stravy cizím strávníkům.

Aktuálně

Strom roku 2024

Když vjedete či vejdete do zámeckého parku ve Višňovém hlavní bránou spatříte mohutný strom, který…

Višňovská patnáctka

Turistická a cykloturistická s výše uvedeným názvem pořádaná základní školou ve Višňovém se stala za…

Zámecký park

Připravujeme

Nejvzácnější stromy

Zámek

Historie

.

Zámek a park

.

Sochy

.

Višňové

.