Strom roku 2024

Když vjedete či vejdete do zámeckého parku ve Višňovém hlavní bránou spatříte mohutný strom, který roztaženými pažemi svých větví stojí téměř přímo proti Vám. Kolik událostí tento strom zaznamenal? O čem by mohla vyprávět lavička s dřevosochou sovy a ježka, která se nachází pod ním? Co novomanželé, kteří si řekli své „ANO“ právě pod tímto stromem?

Tento jerlín japonský, jehož stáří je odhadováno na 80 až 90 let, má obvod kmene kolem 120 cm. Výška tohoto solitéru je kolem 17 m.

Tento honosný jerlín jsme přihlásili do vyhlášené soutěže Strom roku pořádané Nadací partnerství.  Lidé z celé republiky nahlásili do tohoto projektu celkem 66 stromů. Náš jerlín byl vybrán do TOP desítky. V pondělí 10. června přijely zástupkyně Nadace partnerství, aby jej nafotily. Do tohoto „semifinále“ bylo pro něj vylosováno číslo šest, se kterým zde bude zařazen.

Teprve po nastolení shodných podmínek pro všechny tyto stromy bude zahájena soutěž, ve které i Vy budete moci hlasovat pro tento náš strom prostřednictvím Vaší emailové adresy.

Pevně věříme ve Vaši přízeň pro zámecký jerlín, kterou mu můžete touto cestou poskytnout. V případě vítězství v této soutěži mu bude nadací uhrazeno potřebné arboristické ošetření.