Závěrečné zkoušky 2024

Prvním krokem do samostatného života našich žáků je vykonání závěrečné zkoušky, kterou završují studium na střední škole.

Závěrečná zkouška v oborech s výučním listem se skládá ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tyto zkoušky probíhají dle jednotného zadání, které nelze měnit. To je nezbytné pro dodržení určitého standardu, který je společný pro všechny školy vyučující daný obor.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Letošní školní rok přistoupilo v našem zařízení k výkonu závěrečných zkoušek celkově 7 žáků. V oboru Práce ve stravování to byli žáci 3 a v oboru Zahradnická výroba žáci 4. Bohužel 2 žáci oboru Stavební práce byli v čase konání závěrečných zkoušek ve výkonu trestu odnětí svobody a 1 žákyně (ZV) se ke zkoušce nedostavila z důvodu útěku.

Pro některé z těchto našich žáků je to konec pobytu v zařízení, kde se učili formovat a vytvářet názory na svět i sebe samého, přijímat vzorce chování, učit se pracovat a být člověkem, kterého společnost přijme. Doufáme, že tu nejtěžší zkoušku „životní“ vstup do samostatného života zvládnou taktéž.  

Na závěr bych rád použil citát, který měla jedna z našich žákyň ve svém životopise: „Jen proto, že minulost nebyla podle mých představ, neznamená to, že moje budoucnost nemůže být lepší.“