Zedníci v zimě nezaháleli

Již od dávných časů je známo, že dospívající děti v učení se věnují nějakému řemeslu. Kromě teoretických znalostí ve výuce se při takovém vyučení klade důraz na praktické umění daného řemesla. Nejinak je tomu i v našem zámku. Ani zámečtí…

Zhodnocení 1. pololetí školního roku 23-24

První pololetí školního roku 2023/2024 uteklo jako voda. Většina žáků dostala výpis vysvědčení a na něm zhodnocení celého půl roku, vyjádřené známkami. Někdo měl známky hezké, někdo průměrné a někdo horší. Každý si musí sáhnout do svého svědomí, jak se…

Naši zahradníci vytvořili slavnostní věnec ke DNI VETERÁŮ

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení 1. světové války. Slaví se zejména v západní Evropě, v USA a v zemích Commonwealthu jako Den památky, Den příměří, nebo Den veteránů. Od roku 2004 je tento významný den připomínán i v České republice.